Úvod

Vítám vás!

Zřizování dětských výchovných projektů, zaměřených na nikde nezapojené děti, se věnuji bez přestávky od roku 1963. I když jsem působil dlouhodobě také jako volejbalový trenér s nejvyšší kvalifikací a vychoval jsem tisíce výkonnostních hráčů, stále mne více zajímaly osudy dětí, které trávily veškerý volný čas na ulicích, a byly tak potenciálními kandidáty nežádoucí trestné činnosti. Šlo zejména o děti z neúplných rodin. Tato problematika mne zaujala na tolik, že jsem po důkladné předchozí přípravě v lednu 1991 zpřístupnil zmíněné kategorii mládeže v Praze vlastní dětský výchovný projekt, který vstupuje v lednu 2017 do 27. roku své vysoce efektivní činnosti a s mimořádnými výchovnými výstupy, jaké nemůže v tomto státě vykázat žádný dětský projekt. Ke konci roku 2016 prošlo projektem více jak 25 tisíc malých zájemců, z nichž více jak 10 tisíc dosáhlo s naší dlouhodobou podporou na vysokoškolský diplom. Prvních 20 let měl projekt tréninkové skupiny na každé městské části Prahy v každodenní péči. Po této době došlo k masovému zdražování nájemného za školní tělocvičny v celé Praze a já jsem tuto příživnickou politiku státu odmítl. Stát mne totiž do té doby nikdy nijak nepodpořil a na projektu se pouze přiživoval. Asi jednu třetinu dětí jsem si ponechal do další péče a přemístil ji na Jižní Město, kde bydlím.

 

Josef Farmačka – zakladatel